SMMM NUR SAYILIR
MALİYET MUHASEBE SĞK İŞKUR TEŞVİK DEFTER TASDİK FİYAT KDV İADE EMEKLİLİK İHBAR

SMMM ODASINA AİT TÜM FORMLAR

SGK FORM VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ BAĞ-KUR FORM VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Bağ-Kur Sigortalılık Belgesi (1479 Sayılı Kanuna Göre)
Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Devam Formu Tevkifat Yapılmaması İçin Dilekçe
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşlarından Emekli Olup Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeyecekler İçin Beyan Dilekçesi
Sgk Eksik Gün Bildirim Formu 1479 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalılar İçin Bağ-Kur Sağlık Karnesi Talep Formu
Sigortalı Bildirim Belgesi Yaşlılık Aylığı Talep Formu
Sgk İşyeri Bildirgesi Ölüm Aylığı Talep Formu
Vizite Kağıdı (Sigortalı İçin) Malullük Aylığı Talep Formu
Vizite Kağıdı (Eş Ve Çocuklar İçin) Yaşlılık Toptan Ödeme Talep Formu
Sağlık Belgesi (Vizite Kağıdı - Altı Aylık- Eş Çocuk Ana Baba İçin) Bağ-Kur Basamak Yükseltme Dilekçesi
Tahsis Talep Beyan Ve Taahhüt Belgesi Bağ-Kur İb Formu
Sigortalı Hesap Fişi
İhale Konusu İşler İçin İlişkisizlik Başvuru Formu TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) FORM VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
Özel Bina İnşaatları İçin İlişkisizlik Başvuru Formu İab İşten Ayrılma Bildirgesi
Banka Değişiklik Talep Formu Türkiye İş Kurumu Aylık İşgücü Çizelgesi
Saglik Yardimi Talep Ve Taahhüt Formu Türkiye İş Kurumu  İş Gücü İstem Formu
Şehir İçi Toplu Tasıma Kısmi Sureli Giriş Bildirgesi Türkiye İş Kurumu İşyeri Bilgi Formu
İsteğe Bagli Sigorta Giriş Bildirgesi
Genel Saglik Sigortasi Giriş Bildirgesi  
VERGİ FORM VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA SÖZLEŞME VE FORM ÖRNEKLERİ
İşe Başlama Ve Bırakma Formu Limited Şirket Ana Sözleşmesi
Internet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Tüzel Kişiler ) Link Anonim Şirket Ana Sözleşmesi
Internet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Gerçek Kişiler) Link Kuruluş Bildirim Formu
Vergi Cezalarında İndirim Dilekçe Örneği Kurucular Beyanı
Pişmanlık Dilekçe Örneği (Md.371) Dışarıdan Seçilen Müdürler İçin Görevi Kabul Ettiğine İlişkin Belge
Uzlaşma Dilekçe Örneği Kuruluşa İlişkin Dilekçe Örneği
Vergi Dava Dilekçe Örneği Anonim Şirket Hisse Devir Sözleşme Örneği
Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükellef Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim B- Alış
Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükellef Mal Ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim B-Satış SANAYİ SİCİL FORM VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
Özel Gider İndirimi Taahhütnamesi Sanayi Sicil Beyannamesi Sansic A
Harcırah Beyannamesi Sanayi Sicil Beyannamesi Sansic B
  Sanayi Sicil Beyannamesi Sansic C
İŞ KANUNU FORM VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ Sanayi Sicil Vize Formu
Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
Belirli Süreli İş Sözleşmesi ÇEŞİTLİ  FORM VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Kira Kontratı
İbraname Tahliye Taahhütnamesi
İşçi İstifa Dilekçesi Dernekler İçin Yıllık Faaliyet Formu
Yıllık İzin Talep Dilekçesi İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu
Yıllık İzin Kayıt Defteri Yabancı Sermayeli Şirketler İçin Yıllık Faaliyet Bildirim Formu
İş Kazası Bildirim Formu Bilanço
İş Kazası Bildirim Dilekçesi Gelir Tablosu
İş Kazası Bildirim Usulü İşletme Hesap Özeti
Ücret Hesap Pusulası Çevre Temizlik Vergi Beyannamesi

© Adana Smmm Ofisi Nur SAYILIR  | Tüm hakları saklıdır.

Adana Web Tasarımı ve Seo Uzmanı Bu Web Sitesi Adana Seo Firması Tarafından Hazırlanmıştır.
Yukarı